038468
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
243
332
35983
5959
8988
38468

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 04:37

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ ขับเคลื่อน Safety Thailand สนองนโยบายกระทรวงแรงงาน

Post by Chanthaburi
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 5

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ เมาไม่ขับ ต้อนรับปีใหม่ ขับเคลื่อน Safety Thailand กับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย " ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ "

กสร.ชวนรู้

Post by Chanthaburi
on 06 ตุลาคม 2560
ฮิต: 23

ตราสัญลักษณ์

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 126

 

  • เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
    ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

ก.แรงงาน เตือนรับมือรู้วิธีป้องกัน อุบัติภัยใหม่ในการทำงาน

Post by Chanthaburi
on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 36

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน เตือนอุบัติภัยใหม่ในการทำงาน เน้นให้แรงงานได้รู้วิธีป้องกันตัวจากอุบัติภัยรูปแบบใหม่ ทั้งสารเคมีรั่วไหล และการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ที่การเข้าออกจำกัด อากาศไม่พอ รวมทั้งห้องใต้ดิน ถ้าเป็นบ่อน้ำเสีย กลิ่นเหมือนแก๊สไข่เน่าจะเป็นพิษเข้าสู่ร่างกาย

โรงงานต้องกำหนดโซนพื้นที่ ให้ขออนุญาตก่อนเข้า - ออก และพิสูจน์ให้แน่ใจว่าปลอดภัย มีหลักปฏิบัติ เช่น ทางเข้าต้องมีคนเฝ้า และติดต่อกับคนที่อยู่ด้านในได้ด้วย มีเชือกรั้งไว้ และกระตุกแจ้งเตือน ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที สาธิต และสอนวิธีใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น การทำงานบนที่สูง งานซ่อมอาคารสูง งานก่อสร้าง การทำงานกับเครื่องจักร และสารเคมีอันตราย

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน ที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นิสิตนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน และกลุ่มแรงงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องรู้เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รู้วิธีสังเกต และควบคุมอุบัติภัยใหม่ๆ ทั้งจากสารเคมี การก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัยทางถนน รวมถึงมาตรฐานการจัดการให้ความรู้นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนัก และมีความรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน

โครงสร้างองค์กร

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 174