075902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
178
237
963
73284
5916
9279
75902

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-24 11:55

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ "การเติบโตของนวัตกรรมและการสร้างงานที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล" ขณะเดียวกันมีโอกาสหารือทวิภาคีกับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน

Post on 13 พฤศจิกายน 2560
by Chanthaburi
ฮิต: 41

วันที่ 2 ของภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 25 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช้าวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปค ช่วงที่ 1 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ในหัวข้อ การเติบโตของนวัตกรรม และการจ้างงานที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ก่อนที่ผู้นำเอเปคจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน จากนั้นเป็นการหารือร่วมกันของผู้นำเอเปค ระหว่างร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในหัวข้อ การส่งเสริมการแบ่งปันอนาคต ส่วนเมื่อค่ำวานนี้(10 พ.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับ นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ โรงแรม Furama Resort Da Nang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ฮ่องกง เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคและเป็นประตูสู่จีน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงจะช่วยสร้างความต่อเนื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่ภูมิภาคซึ่งกันและกัน ซึ่งไทยยินดีที่ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงประกาศจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำประเทศไทย รัฐบาลพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและผ่านตามกระบวนการภายในให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งสองฝ่ายต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย จะช่วยทำให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง และมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากมากยิ่งขึ้น สำหรับความร่วมมือไทย – ฮ่องกงภายใต้กรอบเอเปค
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยประสงค์จะกระชับความร่วมมือกับฮ่องกงในด้านการส่งเสริมความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ผ่านห่วงโซ่มูลค่าโลก การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งจะร่วมมือกับฮ่องกงและสมาชิกเอเปค จัดการกับกระแสต่อต้านการค้าเสรีและโลกาภิวัฒน์ที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค พร้อมขอบคุณฮ่องกง ที่สนับสนุนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์เอเปค ว่าด้วยการส่งเสริม MSMEs ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และมีนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของเอเปคครั้งนี้