075901
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
177
237
962
73284
5915
9279
75901

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-24 11:54

พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้ง “ต่างด้าว” 24 ก.ค. เปิดรับบัตรคิว 07.30 น.

Post on 24 กรกฎาคม 2560
by Chanthaburi
ฮิต: 22

 

ปลัดแรงงาน ตรวจสอบความพร้อมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มั่นใจทุกศูนย์ฯ พร้อมให้บริการทั่วประเทศวันที่ 24 ก.ค. เปิดรับบัตรคิวเวลา 07.30 น.
       
       ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 101 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดให้บริการวันที่ 24 ก.ค. 2560 เป็นวันแรก รองรับมาตรการผ่อนปรนบทลงโทษ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช.
       
       วันนี้ (23 ก.ค ) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์รับแจ้งฯ เพื่อให้บริการในวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค.นี้ โดยกล่าวว่า ศูนย์รับแจ้งฯ ทั้ง 101 แห่งมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยจะเปิดแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยขอให้รีบมากรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง ภายใน 15 วันต่อจากนี้ และรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนัดหมาย โดยวันที่ 8 ส.ค. - 9 ก.ย. 2560 นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามใบนัด และจากนั้นไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล ซึ่งทางการพม่าและกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง เพื่อมาขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในพื้นที่การจ้างงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สัญชาติกัมพูชา 4,400 บาท เมียนมา 2,360 บาท และลาว 2,050 บาท
       
       นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า ศูนย์รับแจ้งฯ จะเปิดให้บริการตลอด 15 วันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น.ไปจนถึงสิ้นสุดแรงงานที่มาทำเรื่องคนสุดท้าย แม้เดิมกำหนดปิดศูนย์เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาราชการ แต่ในความเป็นจริงเมื่อมีแรงงานมาทำเรื่องก็ยังต้องทำงานต่อไปอยู่ดี ซึ่งจะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ส่วนที่มีคำถามว่าเหตุใดแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่เท่านั้น ต้องขอชี้แจงว่าเป็นอัตราที่ประเทศต้นทางกำหนดไว้ ส่วนของประเทศไทยยังคงเหมือนเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้
       
       นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กพร.ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 3 จังหวัด โดยตั้งจุดบริการรับแจ้งฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นอกจากนี้แล้ว กพร.ยังได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประจำศูนย์บริการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1,572 คน ณ สำนักงานจัดงานจังหวัดหรือตามพื้นที่ที่กำหนดทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งเริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 รวม 15 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้ ณ จุดบริการทั่วประเทศ ไว้บริการสถานประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าวรวม 103 ชุด คอมพิวเตอร์รวมจำนวน 208 เครื่อง อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดโต๊ะเก้าอี้กว่า 40 ชุด คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนเก้าอี้ 200 ตัว โต๊ะ 30 ตัว คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อีก 10 เครื่อง จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมจุดบริการอีกวันละ 4 คน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมศูนย์ฯ 10 คนต่อวัน
       
       นายธีรพลกล่าวต่อไปว่า สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีนั้น จัดตั้งให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้บริการกว่า 50 เครื่อง เจ้าหน้าที่คอยให้บริการวันละไม่น้อยกว่า 15 คน พร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นในการให้บริการ ด้านของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ก็เช่นเดียวกันได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์กว่า 40 เครื่อง เจ้าหน้าที่ให้บริการอีกวันละ 20 คน พร้อมตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกอีก 4 หลัง และบุคลากรจากองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง ร่วมให้บริการอีก 50 คน ในขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อีก 30 ชุด เจ้าหน้าที่อีกวันละ 10 คนคอยให้บริการ ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมให้บริการเพิ่มเติมด้วย สำหรับในกรุงเทพมหานคร กรมจัดหางานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 11 แห่ง รวม 100 ศูนย์ทั่วประเทศ
       
       กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุม บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานกับประเทศต้นทาง การตรวจจับ แต่ยังมีการดำเนินการจ้างงงานที่ไม่ถูกต้อง จึงได้มีพระราชกำหนดการบริการจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 สร้างความตื่นตัวให้แก่นายจ้างและลูกจ้างที่ดำเนินการยังไม่ถูกต้อง เร่งดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงกำหนดมาตรการผ่อนผันเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง พร้อมจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว และระดมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยนายจ้างสามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตก็ได้จะมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ ก็ได้เช่นกัน
       
       “ขณะนี้สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien และกรณีที่นายจ้างประสงค์มาด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และแบบยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694” นายธีรพลกล่าว