075898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
237
959
73284
5912
9279
75898

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-24 11:54

กระทรวงแรงงานซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน‘เซฟตี้ไทยแลนด์

Post on 17 กรกฎาคม 2560
by Chanthaburi
ฮิต: 21

 

กระทรวงแรงงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ขับเคลื่อนนโยบาย‘เซฟตี้ไทยแลนด์’ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมซ้อมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง
นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 ณ บริเวณด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบกิจการที่มีอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่และมีคนทำงานจำนวนมาก หรือแม้แต่ในสถานที่ราชการก็มีความเสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้ได้เช่นกัน จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน สถานประกอบกิจการต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานสามารถประสานมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมายการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน